Agència de l’Energia de Lleida

Vull instal·lar plaques sobre coberta a una unifamiliar dins la ciutat

Pas a pas a seguir:

1. Estudiar si el meu terrat és adequat per instal·lar plaques solars per autoconsum

Tinc prou espai? La ubicació ho permet? Té bona orientació? Quina inclinació és millor? Per fer aquest estudi pots contactar amb una empresa instal·ladora de confiança.

2. Encarregar a una empresa instal·ladora que faci el disseny de la instal·lació

Per això caldrà recopilar dades i factures i passar-les a l’empresa que s’encarregui de fer l’estudi solar o projecte, acordar visites per completar estudi…

3. Acceptar el pressupost

Un cop l’empresa presenti pressupost, caldrà fer una acceptació del pressupost.

4. Tramitar la comunicació prèvia a l’Ajuntament

A la majoria de casos, només serà necessari tramitar una comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament. Un cop presentada, es podrà executar la instal·lació de forma automàtica.

Per conèixer els passos a seguir, fes clic aquí →
Per accedir directament al tràmit, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

 

No obstant, excepcionalment, si la instal·lació coincideix amb un dels 2 casos descrits a continuació:

  • La instal·lació va sobre coberta inclinada amb una estructura que sobresurt.
  • La instal·lació va sobre coberta plana i sobresurt més d’un metre.

Caldrà sol·licitar una llicència urbanística, i no es podrà realitzar la instal·lació fins obtenir l’esmentada llicència.

Per més informació, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

5. Executar la instal·lació

6. Realitzar els tràmits pertinents per legalitzar la instal·lació

Cal realitzar un conjunt de tràmits administratius a la Generalitat de Catalunya per a la tramitació d’instal·lacions de generació elèctrica per autoconsum, i així legalitzar la instal·lació.

Per més informació, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

7. Sol·licitar una bonificació de fins el 50% del cost de la instal·lació

Un cop facturada la instal·lació es pot demanar una bonificació de fins el 50% del cost de la instal·lació sobre la quota de l’IBI.

Per més informació, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

Tornar a l'inici
Instal·lacions de fotovoltaica

$