Agència de l’Energia de Lleida

Bonificació sobre la quota de l’impost de béns immobles (IBI)

Es bonificarà fins al:

%

del cost de la instal·lació

$

A deduir de la quota de l’IBI, a raó d’un 10% del cost de la instal·lació durant 5 anys

 

  • Fins un màxim de 350 €/any
  • O fins un màxim del 50% de la quota anual de l’IBI, quan aquest valor és menor que el 10% del cost instal·lació.

Per saber la quantitat que podràs desgravar-te d’IBI per a la instal·lació de les plaques FV, fes anar la següent calculadora:

 

 

Què cal fer per demanar la bonificació?

Podeu presentar la sol·licitud i documentació telemàticament a través de la sol·licitud de bonificació telemàtica

Documentació a aportar:
  • Còpia de la memòria tècnica de la instal·lació (ho aporta l’empresa instal·ladora).
  • Certificat de final d’obra o equivalent (ho aporta l’empresa instal·ladora).
  • Factura amb el detall dels conceptes relacionats amb la instal·lació solar fotovoltaica.
  • Còpia de l’acord de repartiment (coefincients) d’energia (solament per instal·lacions col·lectives en comunitat de veïns).

(d’acord amb l’  Ordenança fiscal 1.1, de l’Impost dels Béns Immobles)

També pot fer-se presencialment demanant cita prèvia escollint el servei de «Gestions tributàries» .

 

Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT)
Av. Blondel, 16 baixos – 25002 Lleida
Horari d’atenció
Per demanar cita prèvia, fes clic aquí →