Agència de l’Energia de Lleida

Vull instal·lar plaques a la coberta d’una indústria o nau.

Pas a pas a seguir:

1. Estudiar si la coberta és adequada per instal·lar plaques solars per autoconsum

Tinc prou espai? La ubicació ho permet? Té bona orientació? Quina inclinació és millor? Per fer aquest estudi pots contactar amb una empresa instal·ladora de confiança.

2. Encarregar a una empresa instal·ladora que faci el disseny de la instal·lació

Per això caldrà recopilar dades i factures i passar-les a l’empresa que s’encarregui de fer l’estudi solar o projecte, acordar visites per completar estudi…

3. Acceptar el pressupost

Un cop l’empresa presenti pressupost, caldrà fer una acceptació del pressupost.

4. Tramitar la comunicació prèvia o la llicència a l’Ajuntament

Nau situada en zona urbana: es podrà tramitar «una comunicació prèvia «. Un cop presentada, es podrà executar la instal·lació de forma automàtica.

Per accedir al tràmit de comunicació prèvia, fes clic aquí →
Per més informació sobre comunicació prèvia, fes clic aquí →

Nau situada en zona no urbana o instal·lacions sobre coberta amb estructures que sobresurten, o sobre coberta plana que sobresurt més d’un metre: és necessària llicència urbanística.

 

Per accedir al tràmit de llicència urbanística, fes clic aquí →

Per més informació, fes clic aquí →

5. Executar la instal·lació

6. Realitzar els tràmits pertinents per legalitzar la instal·lació

Cal realitzar un conjunt de tràmits administratius a la Generalitat de Catalunya per a la tramitació d’instal·lacions de generació elèctrica per autoconsum, i així legalitzar la instal·lació.

Per més informació, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

7. Pots beneficiar-te d’una bonificació

Un cop facturada la instal·lació es pot demanar una bonificació sobre la quota de l’IAE.

Per més informació, fes clic aquí →

Tornar a l'inici
Instal·lacions de fotovoltaica

$