Agència de l’Energia de Lleida

Instal·lacions sobre terreny amb potència menor de 100 KW sobre sòl urbà

Forma de tramitació de la instal·lació

Es podrà tramitar en règim de comunicació prèvia si es reuneix els següents requisits:

  • La instal·lació es situa en la part de terreny no ocupada per l’edificació en una parcel·la.
  • La electricitat de la instal·lació es destina a reduir la demanda energètica de l’edificació (autoconsum).
  • La instal·lació no sobresurt més d’un metre del sòl.
  • La ocupació màxima de la superfície no edificable de la parcel·la no supera el 25%
Per accedir al tràmit, fes clic aquí →
Per més informació, fes clic aquí →

 

  • En cas de no complir-se algun dels punts anteriors, es tramitarà en règim de llicència urbanística, i no es podrà realitzar la instal·lació fins obtenir l’esmentada llicència.
Per accedir al tràmit, fes clic aquí →
Per més informació, fes clic aquí →

Tornar a l'inici
Instal·lacions de fotovoltaica

$