Agència de l’Energia de Lleida

Vull instal·lar plaques sobre coberta a una construcció de l’Horta

Pas a pas a seguir:

1. Estudiar si el meu terrat és adequat per instal·lar plaques solars per autoconsum

Tinc prou espai? La ubicació ho permet? Té bona orientació? Quina inclinació és millor? Per fer aquest estudi pots contactar amb una empresa instal·ladora de confiança.

Cal tenir present que per poder instal·lar plaques fotovoltaiques en qualsevol coberta d’edificacions o construccions existents a l’Horta, aquestes han d’estar legalment implantades.

2. Encarregar a una empresa instal·ladora que faci el disseny de la instal·lació

Per això caldrà recopilar dades i factures i passar-les a l’empresa que s’encarregui de fer l’estudi solar o projecte, acordar visites per completar estudi…

3. Acceptar el pressupost

Un cop l’empresa presenti pressupost, caldrà fer una acceptació del pressupost.

4. Sol·licitar una llicència urbanística a ajuntament

Primer de tot, caldrà que ajuntament us atorgui una llicència urbanística.

Per sol·licitar-la hauràs de presentar la següent documentació:
  • Formulari electrònic/Model de sol·licitud de llicència urbanística . NOTA: el codi que cal marcar en el model de sol·licitud, corresponent a la instal·lació fotovoltaica en coberta d’Horta és el codi 43.
  • Fulls d’assumeix de direcció tècnica.
  • Memòria tècnica justificativa. Si es tracta d’una instal·lació  petita sobre coberta (de menys de 10 KW), posem a la vostra disposició una MEMÒRIA-TIPUS, per facilitar-ne la tramitació.
  • Caldrà abonar una taxa de l’1% + ICIO 3,28% sobre base imposable PEM.
Per tramitar la sol·licitud de llicència, fes clic aquí →

Un cop l’Ajuntament t’hagi atorgat la llicència urbanística, ja podràs realitzar la instal·lació.

L’empresa instal·ladora pot tramitar-vos aquest procediment administratiu.

5. Executar la instal·lació

6. Realitzar els tràmits pertinents per legalitzar la instal·lació

Cal realitzar un conjunt de tràmits administratius a la Generalitat de Catalunya per a la tramitació d’instal·lacions de generació elèctrica per autoconsum, i així legalitzar la instal·lació.

Per més informació, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

7. Sol·licitar una bonificació de fins el 50% del cost de la instal·lació

Un cop facturada la instal·lació es pot demanar una bonificació de fins el 50% del cost de la instal·lació sobre la quota de l’IBI. 

Per més informació, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

Tornar a l'inici
Instal·lacions de fotovoltaica

$