reciclatge

Què s’està fent a Lleida en matèria de reciclatge? Com reciclo correctament? Des de Lleida en verd fem campanya per impulsar el reciclatge entre la ciutadania.
La neteja dels carrers i espais públics d’una ciutat és una tasca complexa. L’esforç de tots plegats és de gran importància per fer una ciutat neta, habitable i còmoda. En relació als residus, a Lleida la recollida d’escombraries ha augmentat en els darrers 20 anys més d’un 50%, degut principalment als canvis produïts en els hàbits de consum dels últims anys. D’altra banda, el missatge de què la recuperació dels residus redueix l’impacte de les deixalles sobre el medi ambient s’ha anat incorporant a la consciència col·lectiva dels lleidatans/es.

És important tenir present que el reciclatge d’envasos suposa importants beneficis ambientals pel que fa a l’estalvi de matèries primeres, energia, aigua i redueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Així mateix, aquesta activitat contribueix al desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat a través de la generació d’ocupació i teixit industrial. Des de Lleida en verd hem creat la campanya «Cada cosa té el seu lloc» per conscienciar no solament de la necessitat de reciclar els nostres residus, sinó també de llençar-los al contenidor correcte. Com a part de la campanya, s’han col·locat 520 àrees amb els 5 contenidors per al reciclatge de tot tipus de residus. Així, en un sol viatge, podem reciclar-los tots a la vegada sense haver de desplaçar-nos una gran distància per trobar-los.

Com a part d’aquesta campanya, estem regalant bosses de recollida selectiva a diferents llocs de la ciutat que anem anunciant per les xarxes socials. A més a més, s’ha incorporat un servei de deixalleria mòbil, que vol facilitar la correcta gestió dels residus de les entitats i, alhora, convertir la tasca de recollida en una eina educativa i de sensibilització. És un camió amb petits contenidors on podem dipositar els diferents tipus de residus per als quals no hi ha contenidors específics al carrer, com són els residus de grans dimensions, els tòxics, els reutilitzables i sobretot els residus especials. Per facilitar-ne la reutilització i el tractament correcte, aquest camió volta per la nostra ciutat donant servei als diferents barris, centres educatius i entitats.

El 84% de les deixalles que fem a casa són reciclables, i cal col·locar cada cosa al seu contenidor:

Matèria orgànica

Restes de menjar, closques d’aliments, restes de jardineria, paper de cuina, mocadors de paper, taps de suro, llumins…

Paper i cartró

Envasos i caixes amb el símbol de reciclatge que siguin de cartró, diaris, revistes, sobres, llibretes, bosses de paper, folis, paper de regal…

Resta

Tots els residus que no es puguin llençar als altres contenidors: burilles, cabells, tovalloletes humides, bolquers, compreses, màquines d’afaitar, cotó, pols d’escombrar, ceràmica… Sempre que sigui possible, recicla!

Envasos

Envasos amb el símbol de reciclatge que no siguin de paper ni de vidre, brics, llaunes, safates de porexpam, paper d’alumini…

Vidre

Només ampolles i pots de vidre (sense els taps). Recorda que miralls, gots i vaixella trencada van al contenidor de resta o a la deixalleria mòbil.

És important reciclar, però encara és més important reciclar correctament!

Hem de recordar sempre separar acuradament els diferents materials dels envasos, buidar-los bé abans de llençar-los i compactar-los perquè ocupin el mínim espai possible. D’aquesta manera, cabran més residus als contenidors i es reduirà la despesa de transport.

La bossa que utilitzem per transportar les deixalles fins al seu contenidor situat al carrer, si no l’hem de reutilitzar més, s’ha de llençar al contenidor específic que li correspongui.

Mai hem de llençar a un contenidor específic residus que no li corresponguin. Quan això passa, una vegada a les plantes de classificació, aquests residus impropis s’han de retornar amb la conseqüent despesa i contaminació addicionals que suposa transportar-los a la planta correcta. Si mai ens trobem amb un contenidor ple, el més efectiu és avisar al telèfon d’atenció ciutadana perquè el buidin.