qualitat de l'aire

Quines polítiques s’estan seguint per minimitzar la contaminació de l’aire? Demanem una informació ambiental més transparent i a disposició de tothom.
Una de les constants de les últimes dècades és la creixent preocupació dels ciutadans pel medi ambient, aquest tema atreu cada vegada més la nostra atenció: demanem una informació ambiental més transparent i a disposició de tothom.

La presència a l’aire de contaminants pot perjudicar la salut de les persones, afectar el medi ambient i, en definitiva reduir la qualitat de la vida. Per aquest motiu, és important conèixer l’estat de la qualitat de l’aire a les diferents zones del territori, la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques.

Aquest és també l’objectiu a Lleida en verd, a la nostra ciutat disposem d’una xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica gràcies a una estació de mesurament situada al c/ Bisbe Irurita. Aquesta estació mesura els següents contaminants:

  • NOX (òxids de nitrogen)
  • CO (monòxid de carboni)
  • SO2 (diòxid de sobre)
  • PM10 (partícules en suspensió menors de 10 micres)
  • O3 (Ozó)