horta de Lleida

L’Horta és l’espai agrari d’uns 5 quilòmetres a la rodona que envolta la nostra ciutat. Quines accions s’estan duent a terme a l’Horta de Lleida?
L’Horta de Lleida és l’espai agrari d’uns 5 quilòmetres a la rodona que envolta la ciutat de Lleida. La seva delimitació coincideix amb els límits actuals del terme municipal de Lleida amb una extensió aproximada de 19.000 hectàrees.

L’Horta de Lleida és un espai agrari on les principals activitats econòmiques són l’agricultura i la ramaderia. Però el seu caràcter distintiu ve marcat per la seva proximitat urbana, que condiciona un tipus determinat d’agricultura i la presència de determinats components urbans. És un important connector biològic, el qual acull gran varietat de flora i fauna. Els diferents turons que trenquen el relleu de la plana ens recorden la zona semiàrida on ens trobem.

La seva situació estratègica, per la seva proximitat a Lleida ciutat i el seu valor cultural i ecològic, ofereix un potencial de desenvolupament on es compatibilitza la producció agrària lligada al territori, la conservació del paisatge i l’ús social. Esdevé el “Pulmó verd” de Lleida, ple d’història i de cultura, que es pot gaudir realitzant diferents rutes a peu o en bicicleta.

Els agricultors i productors de l’Horta de Lleida han atansat a la ciutadania la seva activitat a través del cap de setmana de portes obertes anomenat “Benvinguts a l’Horta de Lleida”.

Per tot això, l’Ajuntament de Lleida ha fixat com una de les prioritats per al municipi la redacció i desenvolupament del Pla d’Usos de l’Horta que permeti entendre, valorar i potenciar aquest espai agrari, amb la participació de la ciutadania, per tal d’avançar en la recerca de línies estratègiques, objectius i accions de forma consensuada.