La Paeria ha iniciat avui aquest sistema de recollida en 168 establiments. Durant el mes de desembre s’aniran incorporant la resta fins als 293 censats com a grans productors. L’objectiu és incrementar en un 8% les dades de la recollida selectiva a la ciutat en aquest àmbit

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat aquest dilluns la recollida comercial porta a porta a comerços i establiments considerats com a grans productors pel volum de residus que generen. El tinent d’alcalde i regidor de Promoció i Gestió de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha indicat que avui s’ha posat en marxa el sistema amb 168 locals dels 293 censats com a grans productors. La recollida porta a porta s’aplicarà progressivament als 125 restants abans que acabi l’any. Larrosa ha assegurat que amb aquesta acció Lleida dóna un salt important en qüestió de gestió de residus i que s’avança cap a una ciutat més sostenible i més conscienciada en aquest tema. El tinent d’alcalde ha explicat que el nou sistema comporta una remarcable tasca pedagògica i ha agraït als operadors que col·laboren en el procés el treball fet per arribar a aquest punt i que cal continuar. Segons Larrosa, Lleida és líder en avançar amb la recollida del porta a porta comercial, en ciutats de dimensions similars, i ha assenyalat que també es vetllarà per supervisar el procés, perquè els operaris, la maquinària, els contenidors, etc. segueixin el procés adequadament i el sistema sigui d’èxit.

El tinent d’alcalde ha assenyalat que al voltant de 30 establiments han optat per altres gestors de residus, perquè ja els tenien o prefereixen fer-ho amb els seus proveïdors de gestió de residus. En aquest sentit, Larrosa els ha animat a seguir treballant en aquesta direcció i ha dit que també es farà el control corresponent perquè facin el procés correctament.

L’objectiu de la Paria és incrementar la recollida selectiva a la ciutat. Com ha apuntat Larrosa, la intenció és augmentar un 8% la recollida en aquest àmbit, que se sumaria al 2% que s’espera incrementar amb la implantació de les noves illes de contenidors de recollida selectiva a la ciutat. Així, se superaria en 10 punts els 25 que ara té en matèria de reciclatge.

La tercera fase de la campanya es dirigirà a les grans zones de concentració comercial. L’Eix seria l’objectiu, on a partir de febrer es començarà a fer el porta a porta a petits establiments que, en la seva suma, representen un productor comercial. Més endavant, Larrosa ha dit que es portarà a terme el pla pilot del porta a porta domiciliari. Seria a l’estiu i s’està seleccionant el districte de la ciutat on es faria.

El secretari general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, ha comentat que la majoria del sector de la restauració de la ciutat és favorable al sistema implantat i ha afegit que s’haurà d’anar adaptant poc a poc a les necessitats de cadascú. Igualment, Xavier Blasco, del restaurant la Tagliatella, s’ha mostrat content amb la iniciativa i ha afirmat que els suposa un lleuger canvi d’operativa i adaptar-se al nou, però amb poques diferències.

Recollida porta a porta comercial

L’eficiència d’aquesta recollida es basa en la concentració i la proximitat dels establiments adherits, de manera que només es preveu incloure els que se situen dins el nucli urbà. Entre altres, les inversions que s’han realitzat inclouen un nou vehicle de recollida per l’eix comercial, la creació d’un sistema de lectura de contenidors amb noves tecnologies per fer el seguiment, que a la vegada permetrà l’optimització del servei, i l’adquisició de contenidors i cubells. El propòsit general és atendre les directives europees i el programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i millorar els percentatges de recollida selectiva de residus a la ciutat. Les dades bàsiques del servei de recollida comercial porta a porta són les següents:

L’objectiu concret és implantar la recollida selectiva de residus dels grans productors de la ciutat que són principalment algunes activitats comercials i equipaments de serveis com hospitals, edificis institucionals, centres educatius, etc. Per establir el servei s’han analitzat 6.000 activitats del padró d’activitats de la ciutat per analitzar el seu potencial com a gran productor. Es considera gran productor tot aquell establiment que genera més residus de qualsevol fracció, segons el següent barem:

 • FORM: més de 40 l/dia
 • ENVASOS: més de 80 l/dia
 • PAPER I CARTRÓ: més de 80 l/dia
 • VIDRE: més de 50 l/dia
 • RESTA: més de 50 l/dia

Per determinar els grans productors s’han descartat:

 • Establiments de menys de 150 m2 (excepte bars i restaurants, que s’han tingut en compte tots els establiments)
 • Magatzems i tallers
 • Professionals independents

Als establiments inclosos en el projecte se’ls lliurarà contenidors de recollida selectiva de totes les fraccions que produeixin, que seran personalitzats amb un tag i que permetran individualitzar i controlar el nombre de vegades que cada contenidors és buidat pels serveis de recollida i les possibles incidències.

La freqüència de recollida prevista és:

 • Tots els dies es recollirà l’orgànica
 • 6 dies a la setmana (excepte diumenge) es recollirà el cartró
 • I dos dies per setmana es recolliran la resta de fraccions (envasos, vidre i rebuig)

Els establiments hauran de deixar el seu contenidors personalitzats al davant de l’establiment en els horaris establerts per a cada sector i cada dia hauran de deixar únicament els de les fraccions que es recullen. El paper/cartró el deixaran plegat davant de l’establiment. Amb aquesta modificació dels servei es preveu un augment de 8 punts en la recollida selectiva que redundarà en una millora ambiental perquè aquests materials es poden reciclar, allargarà la vida de l’abocador perquè s’hi aboquen menys residus i també evitarà les despeses del cànon de residus que s’han de pagar per l’abocament de residus a l’abocador.