Les visites guiades en pro de la sostenibilitat, organitzades aquest matí per la Regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida, poden qualificar-se d’èxit, davant la resposta del públic, a la casa de fusta del carrer de l’Arboretum i al Museu del Clima i de la Ciència, que repetirà les visites guiades cada segon diumenge de mes.

El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme i Sosteniblitat, Fèlix Larrosa, ha participat en el primer dels dos passes que s’han realitzat a la casa de fusta, projectada per l’arquitecte Josep Bunyesc, davant el nombre de persones inscrites en llista d’espera.

Ha estat el mateix Bunyesc qui ha fet de cicerone de la visita, explicant les característiques de l’habitatge i responent a les preguntes i dubtes que han plantejat els participants.

Larrosa ha recordat que l’Ajuntament de Lleida, per tal d’afavorir aquest tipus de construccions sostenibles, ha incorporat una sèrie d’ajuts en la normativa municipal. En aquest sentit, poden gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres que incorporin una reducció en la demanda energètica de l’edificació, sempre que aquestes no es realitzin als immobles obligatòriament, per prescripció legal.

Aquesta bonificació s’aplica únicament a la part del cost de l’obra imputable a les construccions, instal·lacions o obres destinades a reduir la demanda energètica i s’ha d’acreditar en el projecte tècnic o documentació tècnica en el moment de sol·licitar la llicència urbanística o presentar la comunicació prèvia.

La bonificació es demana en el moment de presentar l’autoliquidació inicial amb la documentació corresponent.

La reducció en la demanda energètica s’haurà d’acreditar en finalitzar l’actuació amb la presentació del corresponent certificat d’eficiència energètica, certificat de final d’obra i/o document equivalent. Si l’estalvi energètic no queda acreditat, l’Administració efectuarà una liquidació complementària sense l’aplicació de la bonificació.

La visita a la casa de fusta forma part del programa d’Ecoactivitats 2018. De cara al pròxim cap de setmana, hi ha previstos dos tallers, un dissabte, sobre la reproducció de plantes, i l’altre diumenge, sobre anellament d’ocells.

Pel que fa al Museu del Clima i la Ciència, a més de les visites guiades gratuïtes cada segon diumenge de mes fins a l’octubre, durant les quals es podrà visitar l’exposició de Joan Oró, està previst que el pròxim dia 25 d’abril arrenquin les Activitats 2018, que s’iniciaran amb una xerrada del meteoròleg Francesc Mauri, sobre el canvi climàtic.