El tinent d’alcalde i regidor de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha presentat la campanya “Cada cosa al seu lloc” L’Ajuntament de Lleida impulsa la millora de la sostenibilitat i el medi ambient a la ciutat amb el projecte global “Lleida en verd” que inclou, entre altres accions, la implantació de 520 noves illes de contenidors de recollida selectiva, el porta a porta comercial, la creació de boscos urbans i la reforestació a la ciutat

L’Ajuntament de Lleida endega una campanya de sensibilització per implicar la ciutadania en la millora de la recollida selectiva a la ciutat. El tinent d’alcalde i regidor de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha presentat aquest dijous la campanya “Cada cosa al seu lloc” que demana la col·laboració dels veïns i de les veïnes de Lleida per millorar la gestió dels residus. Aquesta campanya de difusió és una de les accions que es contemplen dins del projecte global “Lleida en verd” que impulsa la Paeria i amb la qual s’estan duent a terme diferents accions, com la implantació de 520 noves illes de contenidors de recollida selectiva, el porta a porta comercial, la creació de boscos urbans i al reforestació a la ciutat, entre altres.

El missatge que la recuperació dels residus redueix l’impacte de les deixalles sobre el medi ambient i, molt especialment, que permet estalviar energia i matèries primeres, s’ha anat incorporant a la consciència col·lectiva dels lleidatans/es. En aquest sentit, l’esforç comú entre l’Ajuntament i la ciutadania és de gran importància per fer una ciutat neta, habitable i còmoda. La campanya, que tindrà presència en premsa i ràdio, incideix en aquest aspecte, ja que, segons ha explicat Larrosa, mitjançant situacions i imatges que es representen en l’imaginari col·lectiu i amb missatges directes com “Desaries la roba a la nevera?”. “Cada cosa té el seu lloc. La teva brossa també” vol recordar a la ciutadania que el 84% de les deixalles que fem a casa són reciclables i que cada cosa té el seu contenidor.

Cal destacar que l’Ajuntament de Lleida ha augmentat el nombre de contenidors de recollida selectiva amb la qual cosa millora el rati d’habitant per contenidor de recollida selectiva, alhora que ha fet una redistribució de les illes de recollida de brossa. La Paeria va iniciar la passada setmana l’operativa del canvi dels contenidors amb la qual es posen a la ciutat aproximadament un total de 400 contenidors més de selectiva, de càrrega lateral, per les fraccions de paper i cartró, vidre i envasos, que venen a ser unes 133 àrees noves. A més, es reagrupen els contenidors d’envasos, vidre i paper al costat de contenidors de RSU i orgànica per tal de crear àrees completes amb les 5 fraccions de residus. D’aquestes àrees completes amb les cinc fraccions n’hi hauran 520 a tota la ciutat. La inversió que suposa en contenidors aquest canvi és de 1.205.824,70€ contemplada a la pròrroga del contracte amb l’empresa concessionària del servei, Ilnet.

Amb aquest desplegament i redistribució dels contenidors de recollida selectiva, la ciutat de Lleida millora la ràtio d’habitant per contenidor de recollida selectiva, amb la qual cosa la ràtio se situa d’un contenidor de recollida selectiva per cada 276 habitants, per sota de la recomanació que fa l’Agència de Residus de Catalunya, que la situa en un contenidor de recollida selectiva cada 300 habitants. En aquest sentit, Larrosa ha posat de relleu que “l’objectiu és que, amb la implantació i desplegament dels nous contenidors de recollida selectiva i les diferents campanyes de sensibilització, es vol arribar a incrementar en dos punts el tant per cent de recollida selectiva”.

Augmenta la recollida selectiva a Lleida durant el 2015

La ciutat de Lleida ha augmentat al 2015 gairebé un 1% la recollida selectiva respecte l’any 2014, segons les dades que es van donar a conèixer fa uns diez a la comissió de seguiment del servei municipal de recollida de residus i neteja de la via pública de la ciutat a càrrec del concessionari Ilnet. En relació al balanç de la recollida selectiva, de les dades presentades es desprèn que la recollida total de residus augmenta un 0,98% respecte l’any 2014. En concret, la recollida de RSU incrementa un 0,76% i la selectiva un 1,7% (orgànica 3,22%, paper 6,94%, envasos 0,59%, vidre 1,66% i voluminosos deixalleria 7,02). Així la producció de residus per part dels lleidatans se situa l’any 2015 en 55,3 tones, pels 54,7% del 2014.

12 de desembre: Implantació de la recollida comercial porta a porta a grans productors

Larrosa també ha anunciat que el proper 12 de desembre començarà la implantació de la recollida comercial porta a porta a grans productors i eix i implementació de tecnologia innovadora en els contenidors de comercial per una gestió eficient. L’eficiència d’aquesta recollida es basa en la concentració i la proximitat dels establiments adherits, de manera que només es preveu incloure els que se situen dins el nucli urbà. S’han categoritzat uns 350 establiments com a grans productors de com a mínim una de les fraccions de residus i es proposa un nou servei i els equips necessaris per realitzar-la. Entre altres, les inversions que s’han de realitzar inclouen un nou vehicle de recollida per l’eix comercial, la creació d’un sistema de lectura de contenidors amb noves tecnologies per fer el seguiment, que a la vegada permetrà l’optimització del servei, i l’adquisició de contenidors i cubells. L’objectiu general és atendre les directives europees i el programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i millorar els percentatges de recollida selectiva de residus a la ciutat.

Les dades bàsiques del servei de recollida comercial porta a porta són les següents:

L’objectiu concret és implantar la recollida selectiva de residus dels grans productors de la ciutat que són principalment algunes activitats comercials i equipaments de serveis com hospitals, edificis institucionals, centres educatius, etc. Per establir el servei s’han analitzat 6.000 activitats del padró d’activitats de la ciutat per analitzar el seu potencial com a gran productor. Es considera gran productor tot aquell establiment que genera més residus de qualsevol fracció, segons el següent barem:

 • FORM: més de 40 l/dia
 • ENVASOS: més de 80 l/dia
 • PAPER I CARTRÓ: més de 80 l/dia
 • VIDRE: més de 50 l/dia
 • RESTA: més de 50 l/dia

Per determinar els grans productors s’han descartat:

 • Establiments de menys de 150 m2 (excepte bars i restaurants, que s’han tingut en compte tots els establiments)
 • Magatzems i tallers
 • Professionals independents

Això deixa un total de 2.320 establiments que s’han visitat un a un per part de l’equip de treball, per valorar la producció de residus que fan, amb el que ha quedat un cens inicial de 336 establiments grans productors de residus dispersos per la ciutat més 298 establiments assimilables de l’Eix Comercial.

Tots aquests establiments se’ls lliurarà contenidors de recollida selectiva de totes les fraccions que produeixin, que seran personalitzats amb un tag i que permetran individualitzar i controlar el nombre de vegades que cada contenidors és buidat pels serveis de recollida i les possibles incidències.

La freqüència de recollida prevista és:

 • Tots els dies es recollirà l’orgànica
 • 6 dies a la setmana (excepte diumenge) es recollirà el cartró
 • I dos dies per setmana es recolliran la resta de fraccions (envasos, vidre i rebuig)

Els establiments hauran de deixar el seu contenidors personalitzats al davant de l’establiment en els horaris establerts per a cada sector i cada dia hauran de deixar únicament els de les fraccions que es recullen. El paper/cartró el deixaran plegat davant de l’establiment. Amb aquesta modificació dels servei es preveu un augment  de 8 punts en la recollida selectiva que redundarà en una millora ambiental perquè aquests materials es poden reciclar, allargarà la vida de l’abocador perquè s’hi aboquen menys residus i també evitarà les despeses del cànon de residus que s’han de pagar per l’abocament de residus a l’abocador. Durant el mes de setembre està previst presentar el nou sistema a les associacions de comerciants i també visitar un a un els establiments afectats per tal de concretar el nombre i el volum dels bujols de recollida que se’ls lliurarà.