Agència de l’Energia de Lleida

Vull conèixer les bonificacions

Bonificació sobre la quota de l’impost de bèns immobles (IBI)

$

Bonificacions sobre la quota de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)

$