Agència de l’Energia de Lleida

Vull instal·lar plaques fotovoltaiques sobre terreny amb una instal·lació de…

Potència menor o igual a 100 KW sobre sòl urbà

$

Potència menor o igual a 100 KW sobre sòl rústic

$

Potència superior a 100 KW

$