Agència de l’Energia de Lleida

Vull instal·lar plaques fotovoltaiques sobre coberta…

A una comunitat de veïns, per autoconsum compartit

$

A un habitatge unifamiliar dins la ciutat

$

A una construcció de l’Horta de Lleida

$

A la coberta d’una indústria o nau

$