Agència de l’Energia de Lleida

Què vols fer?

Vull instal·lar plaques fotovoltaiques sobre coberta

$

Vull instal·lar plaques fotovoltaiques sobre terreny

$

Vull conèixer bonificacions i els ajuts per instal·lar fotovoltaica

$

Altres consultes sobre instal·lacions de fotovoltaica

$