Agència de l’Energia de Lleida

Estalvi energètic

Que vols fer?

 

Rehabilitar integralment un edifici residencial unifamiliar o plurifamiliar

 

 

  Per a la  rehabilitació d’un edifici residencial la línia d’ajut corresponent és  Programa 3* A través d’aquest programa es subvencionen aquelles obres que aconsegueixin reduir:

 – Com a mínim un 30% el consum d’energia primària no renovable de la llar.

 – Un 35%  la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració (Lleida municipi)

    Més informació sobre el programa 3, aquí →

 

Per tenir una  diagnosi energètica del teu edifici, determinar les actuacions més viables  i poder fer un disseny del projecte  per executar-les,   la línia d’ajut corresponent és el  Programa 5*  

– Aquest ajut està condicionat a que posteriorment es realitzi l’actuació dins el marc del programa 3.

  Més informació sobre el programa 5 d’elaboració del llibre de l’edifici, aquí →

 

 

Contacta amb  l’Oficina de Rehabilitació Municipal per informar-te sobre tots els tràmits que s’han de fer per sol·licitar aquests ajuts.

 

*Del fons europeu  NextGeneration dins el marc del Pla de Recuperació, Tranformació i Reisliència

Consulta la convocatòria dels ajuts aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fer actuacions de millora de l'eficiència energètica en el meu habitatge

Per rebaixar els consums energètics a casa es poden realitzar les següents actuacions:

Canvi de finestres

Millora de l’aïllament de la façana i la coberta

Canvi de sistemes de calefacció i climatització ( radiadors, terra radiant, bombes de calor, aires acondicionats)…

Canvi de caldera per una de més eficient (gas, aerotèrmia, biomassa…)

Millora de l’enllumenat (leds, sectorització, domòtica, …)

Adopció de bones pràctiques per a l’estalvi energètic a casa 

També podem  fer  una Instal·lació de panells fotovoltaics per autoabastir-nos d’electricitat.

 

Actualment està obert el programa d’ajuts :   Programa 4  d’actuacions de millora de l’eficiència energèticael qual subvenciona les següents actuacions:

– La modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant: finestres, façanes, coberta,…, per adequar-ne les característiques als valors límit de la normativa (Document Bàsic  d’Estalvi d’energia del Codi tècnic de l’edificació).

– Actuacions que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%,  o bé:

– Actuacions que aconsegueixin una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%

 

Contacta amb  l’Oficina de Rehabilitació Municipal per informar-te sobre tots els  tràmits per per fer la sol·licitud d’aquests ajuts.

 

*Del fons europeu  NextGeneration dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Més informació sobre les bases de la convocatòria dels ajuts 

Conèixer les bones pràctiques que puc aplicar a casa per reduir el consum energètic

identifica com pots baixar els teus consums a casa, responent al següent formulari