Agència de l’Energia de Lleida

Estalvi energètic

Facilitats per autònoms i PIMES per fer front a les factures d’energia

Facilitats per a autònoms i PIMES per fer front a les factures d’energia

1. Ampliació del Bo social per a professionals arran de la crisi de #COVID19

Des d’inici del mes d’abril i durant 6 mesos tindran dret d’acollir-se al descompte del #bosocial elèctric:

A la categoria de vulnerables també s’inclouran:

 • Professionals per compte propi o autònom que tingui dret a la prestació per cessament total d’activitat professional.
 • Professionals per compte propi o autònom que hagi vist la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita el bo social reduïda en, al menys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior.

Aquestes persones podran accedir al descompte del 25% a la factura de la llum sempre que els ingressos anuals de la unitat familiar no superin:

 • 18.798,98 € si són persones o unitats familiars sense menors.
 • 22.558,78 € si formen part d’una unitat familiar amb un menor.
 • 26.318,57 € si formen part d’una unitat familiar amb dos menors.

Com sol·licitar el bo social amb motiu del Covid-19

A través de la pàgina web de les comercialitzadores de referència enviant un correu electrònic que ha d’estar visible en la seva pàgina web i adjuntant la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud que ha d’estar habilitat a la seva pàgina web
 • Còpia de l’NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, en cas que formi part d’una unitat familiar, còpia de l’NIF o NIE de cada un dels membres per als que aquest document sigui obligatori.
 • Certificat d’empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular de punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar.
 • Llibre de família, en el cas que hi hagi unitat familiar.
 • quan el treballador autònom es trobi en el supòsit de cessament d’activitat, l’acreditació es realitzarà mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

Per a més informació, fes clic aquí →

2. Servei d'assessorament energètic

Contacta amb nosaltres per assessorar-te sobre:

 • Com millorar el contracte per a reduir el cost de la factura
 • Com estalviar energia amb l’aplicació bones pràctiques
 • Quins són els ajuts, serveis bonificacions a les que et pots acollir…
 • altres

Per més informació  fes clic aquí →

Tornar a l'inici
Estalvi energètic

$