actualitat

Estigues al dia de les accions que es fan a la ciutat vers la millora i sostenibilitat del medi ambient, assabenta’t també d’activitats d’oci, didàctiques i diferents esdeveniments relacionats amb l’esport, la natura i la salut a Lleida.

Comencen a circular avui 4 nous autobusos, dels quals 3 són híbrids

La flota d’Autobusos de Lleida ha incorporat avui 4 nous autobusos, dels quals 3 són híbrids, que completen la flota de 10 nous vehicles (8 dels quals són híbrids). Els nous autobusos híbrids són tots accessibles amb pis baix fet que permet que hi puguin pujar amb més...

Lleida implanta la recollida comercial porta a porta a grans productors

La Paeria ha iniciat avui aquest sistema de recollida en 168 establiments. Durant el mes de desembre s’aniran incorporant la resta fins als 293 censats com a grans productors. L’objectiu és incrementar en un 8% les dades de la recollida selectiva a la ciutat en aquest...

La Paeria augmenta el nombre de contenidors de recollida selectiva

Es posen a la ciutat aproximadament un total de 400 contenidors més de selectiva, de càrrega lateral , per les fraccions de paper i cartró, vidre i envasos, que venen a ser unes 133 àrees noves. Es reagrupen els contenidors d’envasos, vidre i paper al costat de...